Založ si blog

Rómska problematika -7- Ako vyriešiť spolužitie s neprispôsobivými

Predkladám verejnosti a kompetentným, systém konkrétnych opatrení, ktorý by viedol k vyriešeniu problému spolužitia slušných občanov a neprispôsobivých. Verím, že navrhovaný systém by pomohol k pokojnejšiemu životu slušných ľudí, ktorí majú s neprispôsobivými občanmi problémy, ako aj k predchádzaniu tragédií, ktoré môžu nastať, pokiaľ sa problémy s kriminalitou neprispôsobivých občanov dlhodobo neriešia.

Návod na riešenie problematického spolužitia s neprispôsobivými občanmi, ktorý sprevádzajú také javy ako:

hlučnosť, špina, smrad, bordel, žltačka, potkany, znehodnocovanie majetku susedov, znehodnocovanie obecného, alebo štátneho majetku, slovné urážky a vyhrážky, fyzické útoky, krádeže,…

Problematické spolužitie považujem za vážny kriminálny čin. Ide o to, že neprispôsobivý občania spôsobujú svojmu okoliu vážne zdravotné a psychické problémy, ako aj vážnu ekonomickú ujmu. Akú hodnotu má byt, alebo dom, ak v jeho blízkosti žije, alebo sa nasťahuje neprispôsobivá rodina? Nulovú. Predstavte si, že sa to stane Vám. Vo Vašom okolí žije, alebo sa tam prisťahuje neprispôsobivá tlupa. Máte slabé nervy, nechcete si ničiť zdravie a rozhodnete sa odsťahovať inde. Budete chcieť predať svoj byt, alebo dom, aby ste si mohli kúpiť byt, alebo dom, na inom mieste. Zrazu zistíte, že Vašu nehnuteľnosť nikto nechce kúpiť, alebo len za zlomkovú cenu. Stanete sa žobrákom, pretože Vaša nehnuteľnosť, vinou prítomnosti neprispôsobivých, má nulovú hodnotu  a nemáte si za čo kúpiť nový byt, alebo dom v inej lokalite. Od takéhoto poznania a stavu, je len malý krok k zúfalstvu a k skratovému konaniu.

Dá sa takáto situácia rýchlo riešiť a vyriešiť?  Podľa môjho názoru – áno. Ale treba na to politickú vôľu. Je potrebná spolupráca vládnych aj opozičných strán! Aby si sadli vládni, aj opoziční odborníci na právo, kriminalitu, zdravotníctvo, ľudské práva, ako aj zástupcovia obci a miest a vypracovali optimálny postup, ako postupovať systematicky v takýchto prípadoch. Na základe vypracovaného optimálneho postupu, upravili, novelizovali príslušné zákony a vyhlášky, aby ten optimálny postup riešenia problému bol aj legálny, podopretý zákonmi. Riešenie problému nesmie presiahnuť dva roky, aby to slušní občania, aj psychicky, aj zdravotne vydržali.

Navrhujem takýto postup:

Na Ministerstve vnútra, sekciu integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany doplniť o Odbor civilnej ochrany pred neprispôsobivými občanmi. Prípadne, vytvoriť Stredisko civilnej ochrany pred neprispôsobivými občanmi.

Zdôvodnenie:

Problém riešenia problematického spolužitia bude náročný na čas, nervy a odvahu. Neprispôsobivý občania sú agresívni. Preto je potrebné, aby tento problém riešila skupina profesionálne vyškolených pracovníkov, ktorí sa zaoberajú len touto problematikou, aby bola zabezpečená legálnosť, ale aj rozhodnosť. Je lepšie, aby to riešili profesionáli z diaľky, aby neboli ovplyvnení miestnymi pomermi, strachom, prípadne inými postrannými úmyslami, ako môžu byť ovplyvnení miestni starostovia, poslanci, či miestni policajti na lokálnej úrovni. Ak to môžem k niečomu prirovnať, bol by to taký štátny exekučný úrad, ktorý by neprevádzal exekúcie, ale vykonával a koordinoval by postup smerujúci k vyriešeniu prípadu.

Úlohou Strediska civilnej ochrany pred neprispôsobivými občanmi, by bolo prijímať podnety a žiadosti od polície, obcí a miest, na vyriešenie jednotlivých prípadov. Po preverení podnetu, stredisko prevezme prípad a začne systematickú prácu.

Postup prác a činností Strediska, vedených proti neprispôsobivým občanom, s cieľom donútiť ich k slušnému spolužitiu s okolím, alebo s cieľom vysťahovať ich mimo slušných ľudí:

1/ Po prevzatí prípadu, prípad bude pridelený konkrétnemu pracovníkovi strediska, ktorý bude za tento prípad konkrétne zodpovedný.

2/ Stredisko oznámi susedom neprispôsobivých, obci, mestu, polícii, úradu verejného zdravotníctva, sociálke, že prevzalo prípad neprispôsobivej rodiny a požiadalo ich o spoluprácu a koordináciu.

3/ Stredisko oznámi neprispôsobivým, že je zo zákona povinné zaoberať sa s nimi.

4/ Pracovníci Strediska navštívia rodinu neprispôsobivých a vysvetlia im činnosť Strediska, jeho právomoci a kompetencie, ako aj písomne a ústne oznámia požiadavky neprispôsobivej rodine, čo je zo zákona povinná urobiť a ako správať, aby sa susedské vzťahy znormalizovali. Určia úlohy a časové termíny na odstránenie špiny, smradu, hluku,…

5/ Pracovníci Strediska navštívia aj susedov neprispôsobivých, zistia hlavné problémy a budú pôsobiť ako mediátori medzi susedmi a neprispôsobivými. Budú priebežne informovať susedov a obec o úlohách, termínoch,…

6/ Pravidelnými návštevami a kontrolami budú tlačiť a trvať na plnení úloh, termínov, odstránení špiny, neporiadku, bordelu a iných nedostatkov, ktoré bránia normálnemu spolužitiu.V spolupráci s obcou, miestnou políciou, sociálkou, cirkvou, mimovládnymi organizáciami, budú učiť rodinu neprispôsobivých aspoň k elementárnym znalostiam a povinnostiam vedúcich k normálnemu spolužitiu.

7/ V prípade úspešnej spolupráce a normalizácie vzťahov, dodržiavania stanovených termínov na odstránení závad a nedostatkov,  prípad bude po dvoch rokoch na Stredisku odložený, určitý dohľad a pomoc neprispôsobivej rodine bude vykonávať sociálka, obec, alebo cirkev, prípadne mimovládne organizácie, pokiaľ to budú ochotné robiť.

8/ V prípade, že návštevy, kontroly, nevedú k ničomu, úlohy sa neplnia, termíny sa nedodržujú, nastúpi činnosť smerujúca k vyprataniu neprispôsobivých do inej lokality, mimo slušných občanov. Nastúpi štátna represia.

9/ Stredisko, v spolupráci s regionálnym úradom zdravotníctva, miestnou políciou, začne, na základe svojich zákonných právomocí, pravidelne udeľovať neprispôsobivej rodine, finančné pokuty. Finančné pokuty by sa udeľovali neprispôsobivým občanom, ale aj majiteľovi nehnuteľnosti, v ktorej neprispôsobivý občania bývajú. Pokuty za šírenie hluku, narúšanie nočného kľudu, pokuty za šírenie špiny, pokuty za ohrozovanie zdravia obyvateľstva, pokuty za zanedbanú výchovu detí, pokuty za výjazdy miestnej polície k nim,…Tieto pokuty by buď neprispôsobivý občania a majiteľ nehnuteľnosti museli platiť, alebo ak by ich nezaplatili, boli by vymáhané formou exekúcie. Poverený exekútor, s ktorým by Stredisko spolupracovalo, by pohľadávky zinkasoval exekúciou sociálnych dávok a exekúciou – predajom nehnuteľnosti, ktorú obývajú neprispôsobivý občania.

10/ Cez exekútora by Stredisko zinkasovalo od neprispôsobivých občanov a majiteľov takejto nehnuteľnosti peniaze za pokuty, ktoré boli vyrubené.

11/ Peniaze z pokút by sa od exekútora dostali na Stredisko, ktoré by za ne zabezpečilo náhradné ubytovanie pre neprispôsobivých. Nakúpilo by unimobunky a financovalo aj náklady na presťahovanie neprispôsobivých občanov.

12/ Neprispôsobivá rodina by bola vysťahovaná do náhradného bývania. Obec by zabezpečila pozemok, lokalitu mimo slušných občanov, Stredisko by zabezpečilo unimobunky a presťahovanie neprispôsobivých občanov.

13/ Aj po vysťahovaní neprispôsobivej rodiny by pokračovala práca s nimi. Pracovníci Strediska by v spolupráci s obcou, miestnou políciou, cirkvou a mimovládnymi organizáciami dohliadali na dodržiavanie zákonov a povinností. Naďalej by pokračovala snaha o zvládnutie elementárnych povinností a najmä zvládnutie starostlivosti o deti. Aby vyrastali v čistote, riadne chodili do školy, neboli ohrozované špinou, infekciami, neboli ohrozované alkoholikmi, tyranmi, feťákmi,…V prípade, že neprispôsobivý občania by si aj naďalej neplnili svoje povinnosti, deti by boli odobraté svojim rodičom a umiestnené do detských domovov. Neprispôsobivý rodičia by boli povinný finančne prispievať na výchovu svojich detí v detských domovoch, alebo by išli do väzenia za zanedbávanie výchovy svojich detí.

Záver – Výhody tohto systému:

1/ Slušní občania by získali istotu, že ich problémy s neprispôsobivými občanmi budú aj v normálnom časovom horizonte aj vyriešené.

2/ Zmiernili by sa radikálne nálady. Občania by získali pocit, že štát ich dokáže ochrániť a pomôcť.

3/ Opadla by podpora radikálov a radikálnych politických strán.

4/ Bola by vytvorené špecializované Stredisko, jednotná a zákonná metodika postupu.

5/ Postup prác by zabezpečili profesionálne vyškolení pracovníci Strediska.

6/ Náklady na vysťahovanie neprispôsobivých, by znášali neprispôsobivý občania.

7/ Obec by len určila miesto, kde majú byť vysťahovaní.

8/ Predstavitelia miest a obcí by boli ušetrení nepríjemností spojených s vysťahovaním neprispôsobivých občanov.

 

PS: Môže padnúť od niekoho otázka, ako s veľkými nelegálnymi osadami, v ktorých vládne špina, bodrel, infekcie,….

O riešení, ako riešiť veľké, nelegálne osady a postup ich likvidácie som písal tu:http://tunaj.blog.pravda.sk/2010/12/23/romska-problematika-3-byvanie/

PS: O niečom podobné sa snažia aj v Amsterdame:

http://ekonomika.etrend.sk/svet/amsterdam-chce-stahovat-zlych-susedov-do-karavanov.html

 

 

 

Budúcnosť železnice na Slovensku – 2 – Regionálne a vysoko-rýchlostné trate

13.01.2018

Vo svojich predchádzajúcich blogoch som sa zaoberal modernizáciou železničného uzla v Bratislave, ako aj predstavou o vytvorení štyroch hlavných železničných ciest na Slovensku. Dnes chcem viac »

Budúcnosť železnice na Slovensku – 1 – Hlavné trate

06.09.2017

Vo svojich predchádzajúcich dvoch blogoch som sa zaoberal modernizáciou železničného uzla v Bratislave. Dnes chcem vysvetliť a napísať svoju predstavu, ako by mala vyzerať železnica na Slovensku. viac »

Doprava v Bratislave – 2 – Projekt Filiálka

12.01.2017

Vo svojom predchádzajúcom blogu: Doprava v Bratislave – 1 – Železnica, som predstavil návrh, ako by sa dal efektívne zmodernizovať bratislavský železničný uzol tak, aby z toho mala úžitok viac »

Okresný súd v Bánovciach nad Bebravou

Ukradnutým reflektorom hovorili kurence

23.10.2018 18:20

Firma Hella podľa obžaloby prišla o niekoľko sto svetiel do rôznych automobilov. Presný počet však nie je úplne jasný.

Viktor Orbán

Brusel ovládajú v súčasnosti tí, ktorí si želajú európsku ríšu, vyhlásil Orbán

23.10.2018 17:54

Podľa Orbánových slov za veľkosťou, silou a slávou starého kontinentu stáli národné štáty, ktoré súťažili a spolupracovali.

šts

Podmienka za bitku muža z Angoly

23.10.2018 17:53

Maroš Migát z Hôrok pri Žiline nadával mužovi z Angoly a zbil ho.

nemocnica, zdravotna sestra, zdravotnictvo, sestricka

Problematikou čakacích listín sa zaoberáme, tvrdí ministerstvo zdravotníctva

23.10.2018 17:13

Jeho cieľom je, aby pacienti na zákroky, respektíve na vyšetrenia čakali čo najkratšie.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 24
Celková čítanosť: 230027x
Priemerná čítanosť článkov: 9584x

Autor blogu

Kategórie

Odkazy