Založ si blog

Ako rýchlo a spravodlivo znížiť výdavky v štátnom rozpočte.

Súčasnej vláde, ale najmä ministrovi financií, nie je čo závidieť. Za každú cenu je potrebné deficit verejných financií v budúcom roku dostať pod 3% HDP, tlak na zvyšovanie výdavkov je enormný  a už  dnes sa objavujú nové a nové zlé správy, ktoré signalizujú znižovanie naplánovaných príjmov, ako aj to, že aj vyčlenená rezerva nemusí stačiť na zaplátanie dier.

Ako rýchlo a čo najmenej bolestne dať do poriadku verejné financie?

Sú len dve cesty.

1/ Zvýšiť príjmy štátneho rozpočtu (dane, odvody, poplatky,…)

2/ Znížiť výdavky štátneho rozpočtu

1/ Zvyšovanie príjmov, teda daní, odvodov a poplatkov sa dá urobiť veľmi rýchlo a je pomerne jednoduché. Ale tam sa už potenciál vyčerpal a ako sa vyjadril aj predseda vlády, tadiaľ už cesta nevedie.

2/ Znižovanie výdavkov štátneho rozpočtu je veľmi nepríjemné a efekty sa prejavia až za dlhšiu dobu. Ale tam sú naozajstné rezervy.

Existuje jedna možnosť, ako pomerne jednoducho, rýchlo a spravodlivo znížiť výdaje v štátnom rozpočte. A to je:

Zavedenie metódy prevrátenej stupnice do vyplácania sociálnych dávok. (štipendia, penzie, nemocenské a invalidné dávky, rodinné prídavky a prídavky na deti, ….)

Čo je to prevrátená stupnica? Tu je vysvetlenie:

Normálna (vzostupná-stúpajúca) stupnica začína napríklad číslom 0 a končí číslom 100. Číslo 0 predstavuje najnižšiu hodnotu a číslo 100 označuje najvyššiu hodnotu. Je to napríklad klasická Celziová, teplomerová stupnica. Číslo 0 označuje bod topenia ľadu na vodu, teda najnižšiu teploty tekutej vody a číslo 100 označuje bod premeny vody na paru, teda najvyššiu možnú teplotu tekutej vody za normálnych podmienok.

Prevrátená stupnica (zostupná-klesajúca) označuje napríklad číslom 100 najnižšiu hodnotu a číslom 0 najvyššiu hodnotu. V príklade s vodou by sme označili teplotu topenia ľadu, teda najnižšiu teplotu vody číslom 100 a teplotu premeny vody na paru, teda najvyššiu teplotu číslom 0. A takáto prevrátená stupnica nám veľmi dobre môže poslúžiť na spravodlivé vyplácanie sociálnych dávok, ako zníženie výdavkov štátneho rozpočtu.

Náš súčasný sociálny systém je nespravodlivý. Poskytuje sociálne dávky plošne všetkým, v rovnakej výške a takmer na všetko. Myslím si, že sociálny systém má pomáhať chudobným a nie bohatým. To znamená, sociálne dávky majú dostávať občania so žiadnym, alebo s nízkym príjmom a nie ľudia s nadpriemernými príjmami. Problém je – ako spravodlivo určiť hranicu pod ktorou budú občania dostávať sociálne dávky a kde je tá spravodlivá hranica, nad ktorou už občania nebudú dostávať sociálne dávky?

Podľa môjho názoru, na určenie spravodlivej hranice pre vyplácanie a nevyplácanie sociálnych dávok, môžeme použiť dva body. A to je: Bod číslo jedna – minimálna mzdabod číslo dva – priemerná mzda. Myslím si, že občania ktorých príjem je nižší, alebo rovný minimálnej mzde si zaslúžia od štátu plnú pomoc, to znamená 100% sociálnych dávok, na aké majú nárok. Tiež si myslím, že občania, ktorí zarábajú nadpriemerne platy (čo je asi jedna tretina pracujúcich) už nepotrebujú od štátu žiadnu pomoc, teda 0% sociálnych dávok.

Ale čo s tými, ktorí zarábajú v intervale medzi minimálnou mzdou a priemernou mzdou? (čo sú asi dve tretiny pracujúcich). Tu nám pomôže prevrátená – klesajúca stupnica. Ak číslom 100 označíme minimálnu mzdu a číslom 0 označíme priemernú mzdu, získame stupnicu, ktorú môžeme rozdeliť na 100 dielov. Každý dielik stupnice by predstavoval určité, malé mzdové pásmo. (4-5 EUR). Takto by sme dostali spravodlivú a rovnomerne klesajúcu stupnicu, ktorá by označovala a určovala, na koľko percent z plných sociálnych dávok má občan nárok, vzhľadom na jeho výšku zárobku.

Príklad: Nech výška minimálnej mzdy je 337 EUR a nech výška priemernej mzdy je 800 EUR. Ak interval medzi 337 EUR a 800 EUR rozdelíme na 100 dielov, potom jeden diel stupnice predstavuje 4,63 EUR. Potom môžeme vytvoriť prevrátenú-klesajúcu stupnicu:

100% ……..od 000,00 EUR do 337,00 EUR

99% ………od 337,00 EUR do 341,63 EUR

98%………..od 341,63 EUR do 346,26 EUR

97%………..od 346,26 EUR do 350,89 EUR

96%………..od 350,89 EUR do 355,52 EUR, …..atď,

……

50%……….. od 568,50 EUR do 573,13 EUR …..atď

……

10%………..od 753,70 EUR do 758,33 EUR

9%………….od 758,33 EUR do 762,96 EUR

8%………….od 762,96 EUR do 767,59 EUR

…..

1%………….od 795,37 EUR do 800,00 EUR

0%………….od 800,00 EUR a viac

To znamená, že:

1/ Občan, ktorý nemá žiadny svoj príjem z pracovnej činnosti, alebo má mesačný príjem do výšky minimálnej mzdy, bude mať nárok na 100% výšku sociálnych dávok.

2/ Občan, ktorý pracuje a jeho príjem je napríklad v rozmedzí 350,89 až do 355,52 EUR, bude mať nárok na sociálne dávky vo výške 96% ich maximálneho výmeru.

3/ Občan, ktorý napríklad zarába 755 EUR, má nárok na sociálne dávky, ale len vo výške 10% z ich maximálneho výmeru.

4/ Občan, ktorý zarába viac ako 800 EUR už nedostane od štátu žiadne sociálne dávky.

Príklady:

Príklad-1/ Študent zo sociálne slabšej rodiny poberá sociálne štipendium 200 EUR. Je však šikovný a dokáže si popri štúdiu zarobiť ďalších 350 EUR.  Štát mu nevezme štipendium, ale bude z neho dostávať 97% (podľa prevrátenej stupnice). Štipendium sa mu mierne zníži, v závislosti na výške jeho zárobku. Takže, jeho mesačný príjem bude 194 EUR (sociálne štipendium) + 350 EUR jeho vlastný zárobok. Spolu 544 EUR.

Príklad-2/ Bývalý policajt poberá výsluhový dôchodok 600 EUR. Je mladý, nájde si zamestnanie, kde zarobí 570 EUR mesačne. Podľa prevrátenej stupnice a výšky jeho zárobku, bude mať potom nárok len na 50 % výsluhového dôchodku. To znamená, jeho celkový mesačný príjem bude 300 EUR výsluhový dôchodok + 570 EUR jeho zárobok. Spolu 870 EUR.

Príklad-3/ Matka má malé dieťa a poberá rodičovský príspevok 199 EUR. Popri tom však pracuje a zarobí si 570 EUR mesačne. Podľa prevrátenej stupnice a výšky jej zárobku, bude mať potom nárok len na 50% rodičovského príspevku, teda 99,5 EUR + 570 EUR jej zárobok. Spolu 669,5 EUR.

Príklad-4/ Dôchodca dosiahne dôchodkový vek a má nárok na starobný dôchodok vo výške 500 EUR. Pracuje však v kancelárii a nechce ešte odísť do dôchodku. Jeho príjem v práci je napríklad 760 EUR. Podľa prevrátenej stupnice a výšky jeho zárobku, bude mať potom nárok len na 9 % starobného dôchodku. To znamená, jeho celkový mesačný príjem bude 45 EUR starobný dôchodok + 760 EUR jeho zárobok. Spolu 805 EUR.

 

Záver:

1/Systém prevrátenej – klesajúcej stupnice by zaviedol do vyplácania sociálnych dávok výraznú spravodlivosť. Plné sociálne dávky by dostávali tí najchudobnejší s najmenšími príjmami. Sociálne dávky by sa pomaly, pozvoľne znižovali, podľa toho, ako by sa zvyšovali zárobky občanov. Občania s nadpriemernými príjmami by nedostávali žiadne sociálne dávky.

2/Systém prevrátenej – klesajúcej stupnice je jednoduchý, legislatívne administratívne nenáročný. Na jeho zavedenie netreba drasticky prekopávať sociálne zákony. Netreba meniť nič. Stačí jeden zákon o adresnosti sociálnych dávok na základe testovania príjmu občana. Platil by ako aj na dávky pre jednotlivca, tak aj na dávky, ktorých výška sa vypočítava z príjmu oboch manželov, alebo partnerov.

Každý rok by ministerstvo financií, alebo sociálna poisťovňa vydali vyhlášku – predpis pre účtovníkov, v ktorom, by bola definovaná prevrátená stupnica výškou minimálnej a priemernej mzdy, ako aj mzdový interval zodpovedajúci 1% stupnice. Každý rok by bol predpisom definovaný bod 100%, ako aj bod 0% pre dávky vypočítané podľa výšky príjmu jednotlivca, ako aj pre dávky vypočítavané podľa príjmu manželov, či partnerov,…

3/ Systém prevrátenej stupnice je pružný. Stupnicu je možné naťahovať a zužovať ako harmoniku. Podľa politických priorít. Sociálnejšia vláda by stupnicu naťahovala, napríklad tak, že bod 100% by bol na urovni 1,5 nasobku minimalnej mzdy a bod 0% by bol až na úrovni 1,5 násobku priemernej mzdy. Pravicová vláda by si zas body 100% a 0% nastavila inde. Podľa finančných možností štátnej kasy, podľa sociálneho cítenia.

4/ Systém prevrátenej stupnice by rýchlo priniesol úspory vo výdavkoch štátneho rozpočtu, pričom by sa len v minimálnej miere dotkol tých najchudobnejších. Získal by sa tak aj čas na diskusie a debaty na zásadné úpravy a prekopanie nášho chorého sociálneho systému.

 

 

 

Budúcnosť železnice na Slovensku – 2 – Regionálne a vysoko-rýchlostné trate

13.01.2018

Vo svojich predchádzajúcich blogoch som sa zaoberal modernizáciou železničného uzla v Bratislave, ako aj predstavou o vytvorení štyroch hlavných železničných ciest na Slovensku. Dnes chcem viac »

Budúcnosť železnice na Slovensku – 1 – Hlavné trate

06.09.2017

Vo svojich predchádzajúcich dvoch blogoch som sa zaoberal modernizáciou železničného uzla v Bratislave. Dnes chcem vysvetliť a napísať svoju predstavu, ako by mala vyzerať železnica na Slovensku. viac »

Doprava v Bratislave – 2 – Projekt Filiálka

12.01.2017

Vo svojom predchádzajúcom blogu: Doprava v Bratislave – 1 – Železnica, som predstavil návrh, ako by sa dal efektívne zmodernizovať bratislavský železničný uzol tak, aby z toho mala úžitok viac »

Viktor Orbán

Brusel ovládajú v súčasnosti tí, ktorí si želajú európsku ríšu, vyhlásil Orbán

23.10.2018 17:54

Podľa Orbánových slov za veľkosťou, silou a slávou starého kontinentu stáli národné štáty, ktoré súťažili a spolupracovali.

šts

Podmienka za bitku muža z Angoly

23.10.2018 17:53

Maroš Migát z Hôrok pri Žiline nadával mužovi z Angoly a zbil ho.

nemocnica, zdravotna sestra, zdravotnictvo, sestricka

Problematikou čakacích listín sa zaoberáme, tvrdí ministerstvo zdravotníctva

23.10.2018 17:13

Jeho cieľom je, aby pacienti na zákroky, respektíve na vyšetrenia čakali čo najkratšie.

Robert Kalinak

Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií ukončil konanie voči Kaliňákovi

23.10.2018 16:21

Výbor sa zaoberal aj poslankyňou NR SR a primátorkou mesta Prievidza Katarínou Macháčkovou.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 24
Celková čítanosť: 230012x
Priemerná čítanosť článkov: 9584x

Autor blogu

Kategórie

Odkazy