Založ si blog

Ako rýchlo a spravodlivo znížiť výdavky v štátnom rozpočte.

Súčasnej vláde, ale najmä ministrovi financií, nie je čo závidieť. Za každú cenu je potrebné deficit verejných financií v budúcom roku dostať pod 3% HDP, tlak na zvyšovanie výdavkov je enormný  a už  dnes sa objavujú nové a nové zlé správy, ktoré signalizujú znižovanie naplánovaných príjmov, ako aj to, že aj vyčlenená rezerva nemusí stačiť na zaplátanie dier.

Ako rýchlo a čo najmenej bolestne dať do poriadku verejné financie?

Sú len dve cesty.

1/ Zvýšiť príjmy štátneho rozpočtu (dane, odvody, poplatky,…)

2/ Znížiť výdavky štátneho rozpočtu

1/ Zvyšovanie príjmov, teda daní, odvodov a poplatkov sa dá urobiť veľmi rýchlo a je pomerne jednoduché. Ale tam sa už potenciál vyčerpal a ako sa vyjadril aj predseda vlády, tadiaľ už cesta nevedie.

2/ Znižovanie výdavkov štátneho rozpočtu je veľmi nepríjemné a efekty sa prejavia až za dlhšiu dobu. Ale tam sú naozajstné rezervy.

Existuje jedna možnosť, ako pomerne jednoducho, rýchlo a spravodlivo znížiť výdaje v štátnom rozpočte. A to je:

Zavedenie metódy prevrátenej stupnice do vyplácania sociálnych dávok. (štipendia, penzie, nemocenské a invalidné dávky, rodinné prídavky a prídavky na deti, ….)

Čo je to prevrátená stupnica? Tu je vysvetlenie:

Normálna (vzostupná-stúpajúca) stupnica začína napríklad číslom 0 a končí číslom 100. Číslo 0 predstavuje najnižšiu hodnotu a číslo 100 označuje najvyššiu hodnotu. Je to napríklad klasická Celziová, teplomerová stupnica. Číslo 0 označuje bod topenia ľadu na vodu, teda najnižšiu teploty tekutej vody a číslo 100 označuje bod premeny vody na paru, teda najvyššiu možnú teplotu tekutej vody za normálnych podmienok.

Prevrátená stupnica (zostupná-klesajúca) označuje napríklad číslom 100 najnižšiu hodnotu a číslom 0 najvyššiu hodnotu. V príklade s vodou by sme označili teplotu topenia ľadu, teda najnižšiu teplotu vody číslom 100 a teplotu premeny vody na paru, teda najvyššiu teplotu číslom 0. A takáto prevrátená stupnica nám veľmi dobre môže poslúžiť na spravodlivé vyplácanie sociálnych dávok, ako zníženie výdavkov štátneho rozpočtu.

Náš súčasný sociálny systém je nespravodlivý. Poskytuje sociálne dávky plošne všetkým, v rovnakej výške a takmer na všetko. Myslím si, že sociálny systém má pomáhať chudobným a nie bohatým. To znamená, sociálne dávky majú dostávať občania so žiadnym, alebo s nízkym príjmom a nie ľudia s nadpriemernými príjmami. Problém je – ako spravodlivo určiť hranicu pod ktorou budú občania dostávať sociálne dávky a kde je tá spravodlivá hranica, nad ktorou už občania nebudú dostávať sociálne dávky?

Podľa môjho názoru, na určenie spravodlivej hranice pre vyplácanie a nevyplácanie sociálnych dávok, môžeme použiť dva body. A to je: Bod číslo jedna – minimálna mzdabod číslo dva – priemerná mzda. Myslím si, že občania ktorých príjem je nižší, alebo rovný minimálnej mzde si zaslúžia od štátu plnú pomoc, to znamená 100% sociálnych dávok, na aké majú nárok. Tiež si myslím, že občania, ktorí zarábajú nadpriemerne platy (čo je asi jedna tretina pracujúcich) už nepotrebujú od štátu žiadnu pomoc, teda 0% sociálnych dávok.

Ale čo s tými, ktorí zarábajú v intervale medzi minimálnou mzdou a priemernou mzdou? (čo sú asi dve tretiny pracujúcich). Tu nám pomôže prevrátená – klesajúca stupnica. Ak číslom 100 označíme minimálnu mzdu a číslom 0 označíme priemernú mzdu, získame stupnicu, ktorú môžeme rozdeliť na 100 dielov. Každý dielik stupnice by predstavoval určité, malé mzdové pásmo. (4-5 EUR). Takto by sme dostali spravodlivú a rovnomerne klesajúcu stupnicu, ktorá by označovala a určovala, na koľko percent z plných sociálnych dávok má občan nárok, vzhľadom na jeho výšku zárobku.

Príklad: Nech výška minimálnej mzdy je 337 EUR a nech výška priemernej mzdy je 800 EUR. Ak interval medzi 337 EUR a 800 EUR rozdelíme na 100 dielov, potom jeden diel stupnice predstavuje 4,63 EUR. Potom môžeme vytvoriť prevrátenú-klesajúcu stupnicu:

100% ……..od 000,00 EUR do 337,00 EUR

99% ………od 337,00 EUR do 341,63 EUR

98%………..od 341,63 EUR do 346,26 EUR

97%………..od 346,26 EUR do 350,89 EUR

96%………..od 350,89 EUR do 355,52 EUR, …..atď,

……

50%……….. od 568,50 EUR do 573,13 EUR …..atď

……

10%………..od 753,70 EUR do 758,33 EUR

9%………….od 758,33 EUR do 762,96 EUR

8%………….od 762,96 EUR do 767,59 EUR

…..

1%………….od 795,37 EUR do 800,00 EUR

0%………….od 800,00 EUR a viac

To znamená, že:

1/ Občan, ktorý nemá žiadny svoj príjem z pracovnej činnosti, alebo má mesačný príjem do výšky minimálnej mzdy, bude mať nárok na 100% výšku sociálnych dávok.

2/ Občan, ktorý pracuje a jeho príjem je napríklad v rozmedzí 350,89 až do 355,52 EUR, bude mať nárok na sociálne dávky vo výške 96% ich maximálneho výmeru.

3/ Občan, ktorý napríklad zarába 755 EUR, má nárok na sociálne dávky, ale len vo výške 10% z ich maximálneho výmeru.

4/ Občan, ktorý zarába viac ako 800 EUR už nedostane od štátu žiadne sociálne dávky.

Príklady:

Príklad-1/ Študent zo sociálne slabšej rodiny poberá sociálne štipendium 200 EUR. Je však šikovný a dokáže si popri štúdiu zarobiť ďalších 350 EUR.  Štát mu nevezme štipendium, ale bude z neho dostávať 97% (podľa prevrátenej stupnice). Štipendium sa mu mierne zníži, v závislosti na výške jeho zárobku. Takže, jeho mesačný príjem bude 194 EUR (sociálne štipendium) + 350 EUR jeho vlastný zárobok. Spolu 544 EUR.

Príklad-2/ Bývalý policajt poberá výsluhový dôchodok 600 EUR. Je mladý, nájde si zamestnanie, kde zarobí 570 EUR mesačne. Podľa prevrátenej stupnice a výšky jeho zárobku, bude mať potom nárok len na 50 % výsluhového dôchodku. To znamená, jeho celkový mesačný príjem bude 300 EUR výsluhový dôchodok + 570 EUR jeho zárobok. Spolu 870 EUR.

Príklad-3/ Matka má malé dieťa a poberá rodičovský príspevok 199 EUR. Popri tom však pracuje a zarobí si 570 EUR mesačne. Podľa prevrátenej stupnice a výšky jej zárobku, bude mať potom nárok len na 50% rodičovského príspevku, teda 99,5 EUR + 570 EUR jej zárobok. Spolu 669,5 EUR.

Príklad-4/ Dôchodca dosiahne dôchodkový vek a má nárok na starobný dôchodok vo výške 500 EUR. Pracuje však v kancelárii a nechce ešte odísť do dôchodku. Jeho príjem v práci je napríklad 760 EUR. Podľa prevrátenej stupnice a výšky jeho zárobku, bude mať potom nárok len na 9 % starobného dôchodku. To znamená, jeho celkový mesačný príjem bude 45 EUR starobný dôchodok + 760 EUR jeho zárobok. Spolu 805 EUR.

 

Záver:

1/Systém prevrátenej – klesajúcej stupnice by zaviedol do vyplácania sociálnych dávok výraznú spravodlivosť. Plné sociálne dávky by dostávali tí najchudobnejší s najmenšími príjmami. Sociálne dávky by sa pomaly, pozvoľne znižovali, podľa toho, ako by sa zvyšovali zárobky občanov. Občania s nadpriemernými príjmami by nedostávali žiadne sociálne dávky.

2/Systém prevrátenej – klesajúcej stupnice je jednoduchý, legislatívne administratívne nenáročný. Na jeho zavedenie netreba drasticky prekopávať sociálne zákony. Netreba meniť nič. Stačí jeden zákon o adresnosti sociálnych dávok na základe testovania príjmu občana. Platil by ako aj na dávky pre jednotlivca, tak aj na dávky, ktorých výška sa vypočítava z príjmu oboch manželov, alebo partnerov.

Každý rok by ministerstvo financií, alebo sociálna poisťovňa vydali vyhlášku – predpis pre účtovníkov, v ktorom, by bola definovaná prevrátená stupnica výškou minimálnej a priemernej mzdy, ako aj mzdový interval zodpovedajúci 1% stupnice. Každý rok by bol predpisom definovaný bod 100%, ako aj bod 0% pre dávky vypočítané podľa výšky príjmu jednotlivca, ako aj pre dávky vypočítavané podľa príjmu manželov, či partnerov,…

3/ Systém prevrátenej stupnice je pružný. Stupnicu je možné naťahovať a zužovať ako harmoniku. Podľa politických priorít. Sociálnejšia vláda by stupnicu naťahovala, napríklad tak, že bod 100% by bol na urovni 1,5 nasobku minimalnej mzdy a bod 0% by bol až na úrovni 1,5 násobku priemernej mzdy. Pravicová vláda by si zas body 100% a 0% nastavila inde. Podľa finančných možností štátnej kasy, podľa sociálneho cítenia.

4/ Systém prevrátenej stupnice by rýchlo priniesol úspory vo výdavkoch štátneho rozpočtu, pričom by sa len v minimálnej miere dotkol tých najchudobnejších. Získal by sa tak aj čas na diskusie a debaty na zásadné úpravy a prekopanie nášho chorého sociálneho systému.

 

 

 

Budúcnosť železnice na Slovensku – 1 – Hlavné trate

06.09.2017

Vo svojich predchádzajúcich dvoch blogoch som sa zaoberal modernizáciou železničného uzla v Bratislave. Dnes chcem vysvetliť a napísať svoju predstavu, ako by mala vyzerať železnica na Slovensku. viac »

Doprava v Bratislave – 2 – Projekt Filiálka

12.01.2017

Vo svojom predchádzajúcom blogu: Doprava v Bratislave – 1 – Železnica, som predstavil návrh, ako by sa dal efektívne zmodernizovať bratislavský železničný uzol tak, aby z toho mala úžitok viac »

Doprava v Bratislave – 1 – Železnica

11.10.2016

K napísaniu tohto príspevku ma priviedlo zúfalstvo mojich príbuzných, ktorí každé pracovné ráno a poobedie, sú nútení tráviť čas v zápchach, v uliciach Bratislavy. Tlačenica v MHD, dlhý viac »

erdogan

Turecká vláda chce opäť predĺžiť výnimočný stav

16.10.2017 22:49

Výnimočný stav v krajine platí od vlaňajšieho pokusu o vojenský prevrat, v Turecku odvtedy zatkli zhruba 50 tisíc ľudí.

Trump

Sú to falošné správy, komentuje Trump informácie o sexuálnom obťažovaní

16.10.2017 22:49

Trumpa obvinilo zo sexuálneho obťažovania už pätnásť žien. Jeho exmanželka ho obvinila aj zo znásilnenia, neskôr však toto obvinenie stiahla.

Merkelová, nemecké voľby

Merkelová predpokladá, že koaličné rokovania budú dlhé

16.10.2017 21:34

Najpravdepodobnejším scenárom je vytvorenie koaličnej vlády CDU/CSU, FDP a Zelených. Hoci všetky tri subjekty sú súčasťou nemeckej politiky už desaťročia, v takejto kombinácii sa ešte v kabinete nikdy nestretli.

Maroko, klimatická konferencia

Slovensko zvolili do Rady OSN pre ľudské práva

16.10.2017 20:52

Slovensko v Rade OSN pre ľudské práva už v minulosti pôsobilo, a to v rokoch 2008 – 2011.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 23
Celková čítanosť: 97497x
Priemerná čítanosť článkov: 4239x

Autor blogu

Kategórie

Odkazy